Driftskonferansen 2013

Driftskonferansens fagprogram klart. I år er innholdet spisset enda mer enn før for å treffe alle våre deltagere og vi har masse spennende på programmet.

Color Fantasylarge2

Blant andre kommer teknisk leder i Drammen Eiendom, Geir Andersen, til Driftskonferansen. Drammen kommune har utmerket seg som en av landets ledende i utvikling av nye skolebygg og deres nye storsatsing Frydenhaug skole skal ha et energibruk på under 40 kWh ( mål 37 ).

Holder leverandøren det han lover? Eiendomsadvokat Nicolai René Nielsen i advokatfirmaet Kluge kommer også til Driftskonferansen, og gir deg gode råd rundt anskaffelser av tekniske anlegg i eksisterende bygg.

– Konferansen byr på en blanding av plenumssesjoner og parallellsesjoner.
– Plenumssesjonene tar opp temaer som er aktuelle for alle driftere.
– Sesjon 1 har tema Teknisk Drift og fokuserer på noen av de utfordringer og muligheter de som jobber med daglig drift støter på. Filterskift, vannbehandling og adiabatisk kjøling er blant temaene her.  
– Sesjon 2 har vi kalt Driftsledelse. Vi introduserer temaer som vi ikke har hatt på Driftskonferansen tidligere, men som er sentrale i hverdagen til for eksempel driftsledere eller tekniske sjefer med personalansvar. Blant temaene her er vedlikeholdsplanlegging, kommunikasjon og kontraktsutforming/anskaffelsesrutiner.
 
– I alt blir det 17 foredrag på konferansen og det er med glede vi i dag presenterer programmet. Vi fortsetter også med messetorg der deltagerne kan treffe produsenter og leverandører, vi deler ut pris til Årets Drifter, og det blir selvfølgelig lagt til rette for at deltagerne selv kan bruke tid på erfaringsutveksling og relasjonsbygging underveis.

Se fullt fagprogram og les alt om konferansen på www.driftskonferansen.no