Kurs i solenergi 2012

Markedet for solenergi er en av de raskest voksende i verden. Solenergi er høyaktuelt også i Norge - og bruk av fornybare ressurser er et krav når det bygges nytt. Lær mer om utnyttelsen av denne miljøvennlige ressursen på vårt kurs!

solcelle panel

Solenergi er en kostnadsfri, ren og fornybar ressurs, flere tusen ganger større enn den totale globale energibruken. Markedet for solenergi er en av de raskest voksende i verden.

I Sverige, Danmark og store deler av Europa, vokser solenergi som et lønnsomt alternativ, spesielt i kombinasjon med andre energibærere. Også i Norge øker nå interessen for å lære mer om utnyttelsen av solenergi.

Vi fortsetter suksessen fra 2011 med to-dagers kurs i solenergi, hvor den siste teknologien innen solfangere, systemoppbygging og kombinasjonsløsninger presenteres. Som deltager får du også en introduksjon i hvilke forutsetninger solvarmen har i boligblokker, nærvarmeanlegg, privathus, oppvarming av utendørs bad samt beredning av varmtvann i campinganlegg og idrettsplasser. Hovedvekten av seminaret legges på moderne solvarmeteknikk med presentasjon av det siste innen bransjen. Kurset vil ta for seg muligheter, teknikk og noen eksempler på hvordan anlegg kan bygges opp. Økonomien vil også belyses. Kurset skal gi innsikt, vekke tanker og gi konkrete råd!

Foredragsholder Lars Andrén har jobbet med solenergi i over 15 år. Han har bred erfaring innenfor energiområdet med spesialkompetanse innen solenergi, varmesystemer og fornybar energi. Andrèn er en etterspurt foredragsholder samt forfatter av boken "Solenergi". Han har også jobbet som leder for den Svenske solenergiforeningen siden 1995.

Les mer og meld deg på kurs:

Oslo, 2. - 3. oktober 2012

Bergen, 24. - 25. oktober 2012