VVS-aksjonen 2012

Hva hadde VVS-bransjen vært uten vann? Landsmøtet 2012 holder innsamling til Røde Kors-prosjektet "Vann for livet". Mer enn 5 milliarder mennesker har ikke tilgang på rent vann. For mange kan en brønn løse problemet - og effekten kommer umiddelbart.

Vann for livetapsis

VANN FOR LIVET  
Vann er verdens viktigste ressurs. I Norge har alle rent drikkevann, og vi tar det som en selvfølge. Mer enn en milliard mennesker har ikke tilgang på rent vann. Under årets Landsmøte vil NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening og Skarland Press Kurs og Konferanse derfor ha en innsamling til Røde Kors-prosjektet Vann for livet…

Kampen for det daglige vann
I Norge er vann like selvfølgelig som luft. Det kommer ut av et rør i veggen uten at vi behøver å anstrenge oss det minste – og godt er det! Slik er det ikke overalt her i verden. Mer enn én milliard av klodens befolkning mangler tilgang til rent vann. På grunn av dette dør 6000 mennesker hver eneste dag. De fleste som dør, er barn. Mange steder må kvinner og barn gå halve dagen for å hente vann. Etterpå er det sjelden krefter igjen til å gå på skole eller arbeid, dermed er de fanget i en ond sirkel av fattigdom.

Afrika mangler ikke rent vann – Afrika mangler brønner

I de fleste tørre områdene i Afrika er det rent, friskt vann i hulrom, sprekker og porer nede i grunnen. Noen ganger er det kanskje hundre meter ned til vannet, andre ganger bare noen få meter. Likevel er det utenfor rekkevidde. Mange steder er brønnboring og sikring av vannkilder det eneste som kan løse problemet. Når en brønn er boret og vannet strømmer, kommer effekten umiddelbart. Da kommer også smilene i folks ansikter og håpet om en god og meningsfylt fremtid.

I tillegg til å bore brønner, bidrar Norges Røde Kors med opplæring i hygiene, med forbedring av de santiære forholdene og med etablering av lokale vannstyrer som drifter og vedlikeholder brønnene.En brønn koster i gjennomsnitt 120 000 kroner. Du kan bidra ved å finansiere en hel brønn eller deler av en brønn – eller «kaste penger i brønnen» ved å gi det du kan. Alle bidrag er øremerkede midler som kun kan benyttes av Røde Kors til vannprosjekter. La oss vise at VVS-bransjen har et stort hjerte. La oss gi noen brønner til Afrika.

Profilering og premie
Røde Kors profilerer aksjonen i følgende kanaler og det nevnes hvilket firma som har gitt aller mest til saken: Rodekors.no, Vannforlivet.no, Røde Kors nyhetsbrev, samt Røde Kors sin Facebook-side.

På Landsmøtets festaften presenteres de tre firmaene som har vært de største bidragsgiverne. I tillegg kommer dette med i en artikkel i augustutgaven av NORSK VVS.

Vann for livet er et samarbeidsprosjekt mellom Norges Røde Kors og Oktan PoP. Målet med prosjektet er å samle inn mest mulig penger for å finansiere vannprosjekter i Afrika.

GI DITT BIDRAG HER!

For mer informasjon kontakt Cecilie H. Walle i Skarland Press Kurs og Konferanse.
E-post: cecilie@skarland.no